SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SONUÇLARI

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SONUÇLARI

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ BAŞVURU SONUÇLARI

İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24.  Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları.

          24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri gösterilmiştir.

        Sonuçlara itiraz için Rize Valiliği itiraz komisyonuna 26/01/2018  Cuma günü mesai saati bitene kadar başvurulunabilir.

         İlan olur. 23/01/2018

SIRA NO

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

BAŞVURU DURUMU

1

ALİ MENGİ

29867299686

KABUL

2

SEDAT SARAL

33758170138

KABUL

3

ZİYA KAMİLOĞLU

37646040336

KABUL

4

YAŞAR YILMAZ

28208354978

KABUL

5

RECEP YILMAZ

30101291816

KABUL

6

NECMİYE BAŞARAN

37028060938

KABUL

7

HÜSEYİN AYDIN

11945897082

KABUL

8

ERDOĞAN YILMAZ

65530110988

KABUL

9

ERCAN YILMAZ

68755003486

KABUL

10

ENGİN YILMAZ

40723937702

KABUL

11

AYHAN YILDIZ

10556943362

KABUL

12

MAHMUT YILMAZ

26180422500

RED

13

HÜSEYİN KUKUL

17300718580

RED

14

HIZIR YILMAZ

26549410292

RED

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI