İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı Duyurusu

İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı Duyurusu

Kalkandere Belediyesinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı

Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı Duyurusu

12.03.2018

 SINAVIN ADI:

Kalkandere Belediyesinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı

 SINAV USULÜ:

Sınav; sözlü ve uygulamalı olarak 1 oturum şeklinde yapılacaktır.

             Oturum:  14.03.2018 tarihinde  saat:  9.30 – 11.30 arasında yapılacaktır.

Sınava girecek adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar.

               Adaylar sınava listedeki sıra ile ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.

 SINAV TARİHİ:

Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava, 14.03.2017 tarihinde saat 9.30 - 11.30 arasında  oturumlara alınacaklardır.

 SINAV YERİ:

Kalkandere Belediyesi Binası Meclis Salonu (Kat:1)

 SINAVIN İLANI VE İTİRAZ

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Sınavda başarılı olamayanlar, 23.03.2018 – 26.03.2018 tarihleri arasında gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Fen İşleri Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir. 12.03.2018

 İlanen duyurulur.

  • _Bas_l_ks_z.docx (12,2 KB)