TEŞERON KADRO SINAV SONUÇLARI

TEŞERON KADRO SINAV SONUÇLARI

KURUMUMUZDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI

          24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan sınav sonucunda sınavda başarılı olan/olamayan personellerin isim listesi aşağıda gösterilmiştir. ilan olunur 14.03.2018

     Sınavda Başarılı Olan/Olamayan Personellerin İsim Listesi SIRA NO ADI SOYADI BAŞARILI - BAŞARISIZ


1 Ali MENGİ BAŞARILI


2 AYHAN YILDIZ BAŞARILI


3 HÜSEYİN AYDIN BAŞARILI


4 YAŞAR YILMAZ BAŞARILI


5 RECEP YILMAZ BAŞARILI


6 SEDAT SARAL BAŞARILI


7 NECMİYE BAŞARAN BAŞARILI


8 ZİYA KAMİLOĞLU BAŞARILI


9 ENGİN YILMAZ BAŞARILI


10 ERDOĞAN YILMAZ BAŞARILI


11 ERCAN YILMAZ BAŞARILI