İşyeri Ruhsat İşlemleri

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
Vergi Levhası
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı
Oda Kaydı  (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
Konut bölgesinde oturanlar için apartman sakinlerinden Muhtar veya Noter tasdikli  MUVAFFAKATNAME
Antetli Kâğıda Makine beyanı veya Makine Yerleşim Projesi
Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)  ve diğer vergilerin ödendi makbuzunun fotokopisi.
Mal sahibi ise Emlak vergisi ödendi makbuzunun fotokopisi.
Emlak Beyanı(Belediyeden alınacak)
Kiracı ise Kira Kontratı
İskân Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
Etüd Proje Müdürlüğü’nden Adres Teyidi
Tapu Fotokopisi
Şahıs ise 3 Adet Fotoğraf.
İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İSKİ, Trafik ve Karayollarından görüş istenecek.
SIHHİ  MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Vergi Levhası
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket İse Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
Oda Kaydı(Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
Ustalık Belgesi (Lokanta, Pastane, Berber, vb.)
Konut Bölgesinde Oturanlar İçin Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME
 Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.)
 Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)  ve diğer vergilerinödendi makbuzunun fotokopisi.
 Mal Sahibi İse Emlak Vergisi Ödendi Makbuzunun Fotokopisi.
 Emlak Beyanı (Belediyeden alınacak).
 Kiracı ise Kira Kontratı
 İskân Belgesi(Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı)
 Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi
 Tapu Fotokopisi
 3 Adet Fotoğraf
UMUMA AÇIK  MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Vergi Levhası
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
Oda Kaydı(Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
Ustalık Belgesi (Lokanta, Pastane, Berber, vb. işyerleri )
Konut Bölgesinde Oturanlar İçin Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME
Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.)
Adli Sicil Belgesi
Sağlık Raporu
Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)  ve diğer vergilerinödendi makbuzunun fotokopisi.
Mal Sahibi İse Emlak Vergisi Ödendi Makbuzunun Fotokopisi.
Emlak Beyanı (Belediyeden alınacak).
Kiracı ise Kira Kontratı
İskân Belgesi(Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı)
Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi
Tapu Fotokopisi
3 Adet Fotoğraf