ARAÇ SATIŞ İHALESİ

11 Nisan 2022 11:08 Kalkandere Belediyesi 931

İLAN

KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Bu ihale Kalkandere Belediye Başkanlığı demirbaşına kayıtlı olup, Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih  ve 25 sayılı kararına istinaden ekonomik ömrünü tamamlamış  53 AZ 691 Plakalı BMC Fatih marka, 1996 model, 4BT50703664 motor ve 3502816 şasi numaralı km bilgisi tespit edilemeyen kamyon cinsi araç, 53 KA 183 Plakalı FORD Transit LCY Marka 1997 Model SFALXXDJVLVB57419 şasi numaralı ve VB57419 motor numaralı km bilgisi tespit edilemeyen  Kamyonet cinsi araç ve Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 07 sayılı meclis kararı gereğince 53 AK 511 plakalı BMC Fatih marka, 1992 model F05.01667 şasi numaralı 6.BT/D5011552 ve motor numaralı km bilgisi tespit edilemeyen araçların satışı ile ilgili olup aşağıdaki şartlar aranır.

1-Aşağıda listede cins ve özellikleri belirtilen araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine istinaden açık artırma suretiyle satılacaktır.

            Araçların muhammen bedeli (KDV Hariç) ve geçici teminat miktarları aşağıda listede belirtildiği şekildedir.

Sıra No

Markası/Tipi

Plakası

Modeli

Trafikteki Konumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat (%3)

1

BMC Fatih 110/08/FHX

53 AZ 691

1996

Trafikten Çekilmiştir

43.187,00₺

1.295,61₺

2

BMC Fatih 145/22/FH

53 AK 511

1992

Trafikten Çekilmiştir

42.500,00₺

1.275,00₺

3

Ford Transit LCY Uzun Şasi

53 KA 183

1997

Trafikten Çekilmiştir

29.000,00₺

   870,00₺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- İhale 18/04/2022 Pazartesi günü saat 14,00’ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            3-İhaleye katılmak isteyenlerin;

            a) Kanuni ikametgâh belgesi.

            b)Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği

            c) İmza sirküleri (Noter tasdikli)

            d)Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter Onaylı)

            e) Şirket olarak katılacaklar için;

            e-1)Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (Noter tasdikli)

            e-2)Ticaret odası sicil kaydı

            e-3)İmza sirküleri (Noter Onaylı)

            e-4)Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter Onaylı)

            e-5)Tebligat için adres beyanı

            f) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi

            g) Geçici teminat makbuzu.

            h) Şartname alındı makbuzu.

            i) Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

            4- Tüm vergi, resim, harç, alım satım giderleri, ihale tarafına kalan kişi tarafından ödenecektir. İhaleye girebilmek için istenilen bilgilerle birlikte ihale günü Kalkandere Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

            5- İhaleye katılmak isteyenler 75,00.-TL şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak makbuz karşılığında ihale şartnamesinin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilir veya ücretsiz görebilir.

                                           İLANEN DUYURULUR

                       

                  Kenan YILDIRIM

Kalkandere Belediye Başkanı

 

 

 

 

Kalkandere Belediyesi

Kalkandere Belediyesi'ne ait bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Kalkandere Belediyesi

Medrese mah. Rize Caddesi, No:19 Belediye Hizmet Binası Kalkandere / Rize
53500 Kalkandere / Rize

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir