Hizmet Standartları Tablosu

KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                   HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Kanal Vizesi

4- Cins Değişikliği Yazısı

5- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

6- İş bitirme Tutanağı

7- İskân Dilekçesi

1 GÜN

3 GÜN

1 SAAT

1 SAAT

1 SAAT

3 GÜN

1 SAAT

2

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

10 DAKİKA

3

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1 – Dilekçe

2- Beyanname

3 – Mahalle Muhtarlığından muhtaç tespit formu

4 – Resmi kurumlardan durumlarını araştırma formu

5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 HAFTA

4

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

EVRAKLARIN NOKSANSIZ OLARAK TESLİM EDEN ÇİFTLERE 24 SAAT SONRASINA NİKAH GÜN VE SAATİ VERİLMEKTEDİR

5

Gelir tahsili işlemleri

Nüfus Cüzdanı

10 DAKİKA

6

Giderlerin ödenmesi

Fatura

10 DAKİKA

7

Ölçü ve ayar işleri

Vatandaşlar tarafından iki yılda bir Ocak ve Şubat dönemlerinde verilen beyannamelere istinaden tüm tartı aletlerinin litre ve metre cinsinden periyodik ölçümlerinin yapılması.

15 DAKİKA

8

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

 1. Kimlik Fotokopisi
 2. Ç.T.V.Kaydı
 3. Vergi Levhası Fotokopisi
 4. 4- 2 Ad. Fotoğraf
 5. Ustalık Belgesi
 6. Kira Kontratı Fotokopisi
 7. Esnaf Sicili Odası kaydı ve Ticaret Odası Kaydı
 8. Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküsü
 9. Motor Beyannamesi(İşyerinde motor çalıştırılacaksa)
 10. İşakım Şeması
 11. Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
 12. İtfaiye raporu

MADDE-23 – 2.ve 3. sınıf Gayrisıhhi Müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişier, işin özelliğine göre bu maddenin 2.nci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder. Yetkili idare ikinci ve 3.ncü sınıf gayri sıhhi müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik,iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar kat mülkiyeti, ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı 5 gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. 2.nci ve 3.ncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri yetkili idare tarafından 1 ay içinde kontrol edilir.

 

9

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

Dilekçe ve İşyeri açma Ruhsat Örneği

İşyeri açma ve çalıştırma Yönetmeliğinin 38.nci maddesi dikkate alınarak işlemi hemen gerçekleştirilir.

         

 

 

.

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Kalkandere Belediye  Başkanlığı                    

İsim             :Emrullah ÖZDURMUŞ                                                

Unvan        :Yazı İşleri Müdürü                                                       

Adres          :Medrese Mah.Rize Cad.No:19                                    

Tel              :0 – 464 331 40 15                                                        

Faks           :0 – 464 331 24 91                                                       

E-Posta      :[email protected]                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                   YARDIMCI AÇIKLAMALAR

 

*TABLOLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ YÖNETMELİK DOSYASINDA MEVCUTDUR. LÜTFEN İNCELEYİNİZ.

 

*YUKARIDAKİ TABLO YA DA TABLOLAR TÜM KURUMLAR İÇİN ŞEKİL AÇISINDAN STANDARTDIR.

 

*TÜM KURUMLAR, KENDİLERİNE BAĞLI BULUNAN BİRİMLERİYLE BİRLİKTE, SADECE VATANDAŞA İLK ELDEN 

 VERİLEN HİZMETLERİNİ TABLOLARA İŞLEYECEKLERDİR.

 

*HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİNDE DAKİKA, SAAT, GÜN, HAFTA VE AY GİBİ ZAMAN BİRİMLERİNDEN UYGUN   

 OLANI SEÇİLECEKTİR.

 

*TABLOLARIN BİR KISMINDA ÖRNEK OLARAK HİZMET TANIMLARI VE BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR YER 

 ALMAKTADIR. KURUMLAR BU ÖRNEKLERİ DİKKATE ALARAK ÇALIŞMALARINI YAPACAKLARDIR.

 

*ÖRNEKLERDEN HİZMETLERİYLE ÖRTÜŞENLER BİLGİLERİ AYNEN KULLANABİLİRLER. KURUMLARIN ÖRNEKLER 

 ARASINDA  BULUNMAYAN FAKAT KURUM TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERİ EKLEMELERİ TABLODA OLUPTA

 VERMEDİKLERİ HİZMETLERİ İSE LİSTEDEN ÇIKARMALARI GEREKİR.

 

*HER BİRİM VATANDAŞA SUNDUĞU HİZMET ADEDİ KADAR TABLOLARA SATIR EKLEMESİ YA DA SATIR SİLMESİ 

 YAPABİLİR.

 

*BELEDİYELERİN İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ(BİT’LER) ÇALIŞMAYA DAHİL DEĞİLDİR.

 

 

 

Kalkandere Belediyesi

Kalkandere Belediyesi'ne ait bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Kalkandere Belediyesi

Medrese mah. Rize Caddesi, No:19 Belediye Hizmet Binası Kalkandere / Rize
53500 Kalkandere / Rize

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir